Поштовани клубови,
у циљу бољег упознавања са листом забрањених супстанци, процедуром допинг контроле, могућности за терапутским изузећем, дијететским суплементима, повредама антидопинг правила, примерима дозвољених лекова и другим корисним информацијама у прилогу можете преузети џепни приручник како би помогли спортистима, тренерима, родитељима, тимским докторима …
Џепни приручник за допинг контролу је скраћена верзија веома важних информација по питању борбе против допинга у спорту за све учеснике спорта.

Џепни приручник садржи основне информације о:

  1. супстанцама које се налазе на листи забрањених супстанци
  2. изузећу ради терапијске употребе
  3. дијететским суплементима
  4. процедури антидопинг контроле урина
  5. процедури допинг конторле крви
  6. повредама антидопинг правила
  7. примерима дозвољених лекова

У прилогу можете преузети линк:

http://www.adas.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/adas-dzepni-prirucnik-2019-web.pdf

Улога тренера у борби против допинга у спорту је веома значајна обзиром да су тренери особе од највећег утицаја у животу једног спортисте. Предмет овог приручника су права и обавезе једног спортисте као и улога тренера у процесу борбе против допинга у спорту.

У прилогу можете преузети линк:

http://www.adas.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/prirucnik-za-trenere.pdf