Поштовани клубови,

УО ССС једногласно је донео одлуку о висини годишње чланарине за клубове (чланове савеза). Годишња чланарина за 2018. годину износи 10.000, оо динара. Молимо Вас да уплату  извршите на текући рачун ССС.

ОДЛУКА О ВИСИНИ ГОДИШЊЕ ЧЛАНАРИНЕ КЛУБОВА