Зајечар

Према Плану и Програму Самбо Федерације Србије одржан је семинар у комбат самбо  дисциплини.

На новој монтираној струњачи са око двадесетак учесника семинар је успешно окончан.