Поштовани,

УО ССС једногласно је донео одлуку о о висини уписнине за нове клубове који желе да се прикључе савезу. Уписнина износи 120. 000, 00 динара.

ОДЛУКА О УПИСНИНИ НОВИХ КЛУБОВА